What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.

Jane Goodall

3

Meedenken en op de rails krijgen van slimme lobby interventies

Heeft u een (maatschappelijk) thema waarvan u graag ziet dat er meer aandacht voor komt zijn in de politiek en de media? Zoekt u een tijdelijke een collega om uw organisatie op dit gebied te versterken?

… Ik denk of werk graag met u mee om dat te realiseren.

Ik ben grondlegger van Fair Politics een campagne dat in de politiek (Den Haag en Brussel) met zeer beperkte middelen op effectieve wijze alternatieven aandraagt voor onrechtvaardig beleid ten aanzien van kansarme ontwikkelingslanden. Denk aan Europees visserijbeleid dat de lokale vissers aan de Afrikaanse kust van hun inkomsten berooft. Of handelsbeleid dat dumping stimuleert en de lokale economie in ontwikkelingslanden frustreert.

Fair Politics heeft zich in zeer korte tijd opgewerkt tot een serieuze gesprekspartner van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Door met inhoudelijk goede voorstellen te komen, door juiste ambassadeurs naar voren te schuiven, door samen op te trekken met relevante partners, door met flair en humor aanhoudend aandacht te vragen voor serieuze kwesties, door effectief Social Media in te zetten, door free publicity te genereren in de traditionele media.

Ook na mijn vertrek bij Fair Politics bleef ik de Haagse en Brusselse politiek volgen en mijn netwerk verbreden. Zo ben ik momenteel bijvoorbeeld bestuurslid van de Worldconnectors, een platform van jonge en wat oudere koplopers, dwarsdenkers en verbinders. Bij de Worldconnectors gaan bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, wetenschap, politiek, overheid en religies met elkaar het gesprek aan. Open en eerlijk. En altijd met het oog gericht op die meer duurzame wereld.

Ik doe dit alles inhoudelijk onderlegd en met een journalistieke aanpak. Ik zet graag mijn brede netwerk in. En ik ben ‘verbindend’: ik verbind mensen en organisaties. En ik doe dat met flair: een inhoudelijk sterk debat kan ook spannend en onderhoudend zijn. Werken aan een mooiere wereld kan en moet veel positieve energie opleveren.

Voelt u zich aangesproken? Heeft u een spannend idee waar u over wilt sparren? Of kunt u steun gebruiken bij een debat, publicatie of project? Neem dan vooral contact met me op:

contact@peterheintze.nl 

+ 31 (0) 6 22211225

1443897926_linkedin