“De mens is meer een redenerend dan een redelijk wezen.”

Alexander Hamilton

3

Debat: faciliteren van debatten, workshops & expert meetings

Heeft u een (politiek) debat waarvan u graag ziet dat het op een onderhoudende en journalistieke manier wordt geleid: onafhankelijk, waarbij de toon vriendelijk kan blijven, maar de vragen wel scherp (kunnen) worden gesteld, en wellicht met een actieve rol van het publiek …

Heeft u een expert meeting waarvan u graag ziet dat een bepaald thema of probleem werkelijk verder wordt geholpen door vragen te durven stellen, door betrokkenen aan te spreken op hun kennis of verantwoordelijkheden, door discussie uit te lokken en toe te werken naar concrete resultaten of afspraken?

Heeft u een themadag waarvan u graag ziet dat de dag op professionele en vriendelijke wijze wordt geleid, waarbij functioneel en prettig wordt gevarieerd met vormen?

… dan kan ik dat bieden:

  • het faciliteren van de bijeenkomst
  • het maken van een opzet;
  • het meedenken over opbouw en samenstelling van het programma;
  • des gewenst het mede benaderen van sprekers.

Ik faciliteer met grote regelmaat publieksdebatten en expert meetings over internationale thema’s. Vijf jaar was ik verantwoordelijk voor de jaarlijkse Afrikadag, een event dat draaide om het politieke en publieke debat over ontwikkelingssamenwerking (2.500 bezoekers).

Ik doe dit alles inhoudelijk onderlegd en met een journalistieke aanpak. Ik zet graag mijn brede netwerk in. En ik ben ‘verbindend’: ik verbind mensen en organisaties. En ik doe dat met flair: een inhoudelijk sterk debat kan ook spannend en onderhoudend zijn. Werken aan een mooiere wereld kan en moet veel positieve energie opleveren.

Voelt u zich aangesproken? Heeft u een spannend idee waar u over wilt sparren? Of kunt u steun gebruiken bij een debat, publicatie of project? Neem dan vooral contact met me op:

contact@peterheintze.nl 

+ 31 (0) 6 22211225

1443897926_linkedin