“Wijsheid is als de stam van een grote boom: er is niet één iemand die haar kan omarmen.”

West Afrikaans gezegde

3

De wereld volgens Peter

De wereld is in hoog tempo ‘een dorp’ geworden. De één ziet vooral nieuwe kansen en trekt goedgemutst en fluitend over de wereld. De ander wordt geconfronteerd met bedreigingen en trekt zich terug achter de Hollandse dijken.

Beide reacties zijn begrijpelijk. Voor beide standpunten is veel te zeggen. Helaas horen en verstaan we elkaars argumenten slecht. Daarom is een inhoudelijk sterk debat van groot belang. Voor onze samenleving als geheel. Om elkaar te begrijpen. Om met elkaar oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar we mee worden geconfronteerd.

Het hoge tempo van de mondiale ontwikkelingen maakt bovendien dat we voortdurend moeten zoeken naar hoe we kunnen bijdragen aan een wereld die ecologisch duurzaam is en sociaal rechtvaardig. Ook vanuit Nederland. Via opbouwend ondernemerschap, rechtvaardig beleid, verstandige politiek en ‘gewone’ menswaardige en menselijke betrokkenheid .

Ik voel me sterk verbonden met het maatschappelijke debat en met deze grote, wereldwijde thema’s. Als journalist, als directeur van een politieke organisatie, als onderzoeker, als vader van twee jonge kinderen: telkens zocht en zoek ik met hartstocht dat snijvlak van het publieke debat en de grote wereldthema’s op. En hoe wij vanuit Nederland kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Ik doe dit alles inhoudelijk onderlegd en met een journalistieke aanpak. Ik zet graag mijn brede netwerk in. En ik ben ‘verbindend’: ik verbind mensen en organisaties. En ik doe dat met flair: een inhoudelijk sterk debat kan ook spannend en onderhoudend zijn. Werken aan een mooiere wereld kan en moet veel positieve energie opleveren.

Voelt u zich aangesproken? Heeft u een spannend idee waar u over wilt sparren? Of kunt u steun gebruiken bij een debat, publicatie of project? Neem dan vooral contact met me op:

contact@peterheintze.nl 

+ 31 (0) 6 22211225

1443897926_linkedin