“It always seems impossible until it’s done” Nelson Mandela
3

Peter Heintze

Als sociaal ondernemer draag ik bij aan een inhoudelijk sterk debat over de toekomst van onze samenleving en onze wereld. Ik treed op als debatleider en ondersteun – als adviseur, projectleider of (interim) manager – initiatieven die Nederland en Nederlanders prikkelen tot het leveren van een positieve bijdrage aan de wereld.

Het thema waar ik mij op richt is hoe Nederlanders verbonden zijn met en geraakt worden door de wereld. Dat kan gaan over klimaatverandering, een groene economie, sociale tegenstellingen, vrede & veiligheid of migratie.En natuurlijk hoe vanuit Nederland positief kan worden bijgedragen aan wereldwijde ontwikkelingen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, consuminderen, internationale samenwerking of politieke vernieuwing. Lees meer

Projecten

Mijn kracht is dat ik collega’s kan motiveren en partners goed kan verbinden aan een gezamenlijk belang. Dat ik met hen toewerk naar een concreet eindresultaat. En dat ik kansen zie en durf te benutten. Heeft u een project dat in het slop is geraakt of moet er een serieuze koerswijziging worden gerealiseerd? Of beter nog: moet er in een complexe omgeving een heel nieuw traject uit de grond worden getrokken. … … Ik neem graag de handschoen op. Lees meer

Debat

Heeft u een bijeenkomst waarvan u  graag ziet dat het op een onderhoudende en journalistieke manier wordt geleid – professioneel en met flair? … Ik kan dat bieden. Lees meer

Advies

Heeft u een (maatschappelijk) thema waarvan u graag zou willen dat er meer aandacht voor zou zijn in de politiek en de media? …Ik denk of werk graag met u mee om dat te realiseren. Lees meer

Publicaties

Wilt u een prikkelend commentaar waar u zich mee kunt profileren? Heeft u behoefte aan een inhoudelijk analyse van een bepaald onderwerp? Of ziet u graag dat bestaande kennis over een bepaald thema toegankelijk wordt gemaakt (ontsloten) met een handzaam boekje of een onderhoudende website? … Ik klim graag voor u in de pen. Lees meer

Ik doe dit alles inhoudelijk onderlegd en met een journalistieke aanpak. Ik zet graag mijn brede netwerk in. En ik ben ‘verbindend’: ik verbind mensen en organisaties. En ik doe dat met flair: een inhoudelijk sterk debat kan ook spannend en onderhoudend zijn. Werken aan een mooiere wereld kan en moet veel positieve energie opleveren.

Voelt u zich aangesproken? Heeft u een spannend idee waar u over wilt sparren? Of kunt u steun gebruiken bij een debat, publicatie of project? Neem dan vooral contact met me op:

contact@peterheintze.nl 

+ 31 (0) 6 22211225

1443897926_linkedin